Contact

Robert Schindele GesmbH
Kicking 18
A-3122 Gansbach
AUSTRIA

Managin director: Robert Schindele
Prokuristin: Sigrun Kerschus-Schindele

Phone: +43 2753 289
Fax: +43 2753 289 3
Email: info@mineralien.co.at